| |

Tủ phụ ghép bàn Fami

Tủ phụ ghép bàn Fami là dòng tủ văn phòng với thiết kế đặc biệt có chiều cao thấp hơn hoặc bằng chiều cao mặt bàn, được sử dụng để ghép hoặc nối với bàn làm việc thành bộ.